Nam Long cùng đối tác Nhật tăng vốn sở hữu dự án Đồng Nai Waterfront

Nam Long mua lại 30% vốn còn lại của Keppel Land vào Công ty TNHH...

0908 33 15 10